09.04.2020 LKA paziņojums

Ņemot vērā 2020.gada 12.martā Latvijā izsludinātās ārkārtējās situācijas pagarināšanu līdz 2020.gada 12.maijam un līdz 2020.gada 31.maijam paredzēto Starptautiskās Kanoe Federācijas sacensību atcelšanu vai pārcelšanu, nolemts atcelt Latvijas Kanoe asociācijas un tās biedru organizētos publiskos pasākumus līdz 2020.gada 31.maijam. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 15.aprīlī un ir spēkā līdz tā atcelšanai vai jauna pieņemšanai.