Tiesneši

Liepāja

Liene Kadnevica-Kurvina
2. līmenis
Inita Niedola
1. līmenis
Ilze Vebere
Bez līmeņa
Ieva Jorena-Auzniece
2. līmenis
Iveta Dūkupe
1. līmenis
Andris Prizevaitis
Bez līmeņa
Jānis Vizulis
1. līmenis
Andris Niedols
1. līmenis

Rīga

Elīna Dambekalne
2. līmenis
Paula Lilienfelde
2. līmenis 
ICF Starptautiskā tiesnese
Vadims Akula
1. līmenis
Evelīna Roze-Budlevska
Bez līmeņa
Anete Katrīna Krauja
2. līmenis
Indra Murziņa
2. līmenis
 
Santa Krauja
1. līmenis
Kristīna Leščiščina
Bez līmeņa
Inta Krauja
2. līmenis
Elena Usova-Akula
2. līmenis 
ICF Starptautiskā tiesnese
Laura Osipāne
1. līmenis

Valmiera

Ingars Jurjānis
2. līmenis
Sigita Vaičuka
2. līmenis
 
Kristīne Šteinberga
1. līmenis
Mareta Jurgensone
Bez līmeņa
Zane Jurjāne
2. līmenis
Kaspars Pakers
1. līmenis
ICF Starptautiskais tiesnesis
Tīna Meiere
Bez līmeņa
Antra Limbēna-Strazdīte
2. līmenis
Elīna Karlivāne
1. līmenis
 
Gita Matvējeva
Bez līmeņa