Anti-dopinga informācija

Pārpublicēts saskaņojot ar Latvijas Antidopinga biroju

Lai aizstāvētu un veicinātu tīru un godīgu sportu, pasaulē ir izveidoti vienoti noteikumi cīņai pret dopingu. Katra sportista un trenera pienākums zināt un ieverot šos noteikumus.

Antidopinga noteikumi ir aprakstīti Pasaules Antidopinga kodeksā. Kodeksu papildina seši starptautiskie standarti, kuru nolūks ir saskaņot Antidopinga organizāciju rīcību, kuras atbild par konkrētām antidopinga programmas tehniskajām un darbības daļām.

 1. Pārbaužu un izmeklējumu starptautiskais standarts.
 2. Terapeitiskās lietošanas atļaujas starptautiskais standarts.
 3. Laboratoriju starptautiskais standarts.
 4. Starptautiskajā privātuma un personas datu aizsardzības standarts.
 5. Aizliegto vielu saraksts.
 6. Pārrakstītāju atbilstība Kodeksa standartiem.

ANTIDOPINGA PROGRAMMU NOLŪKS IR:

 • Saglabāt sporta patieso vērtību – sportisko garu.
 • Aizsargāt sportistu pamattiesības piedalīties sportā, kurā netiek lietots dopings, veicināt sportistu veselību, godīgumu un vienlīdzību.

KAS IR DOPINGS?

Dopings tiek definēts kā  viens vai vairāki Pasaules Antidopinga kodeksā norādītie antidopinga noteikumu pārkāpumi.

 1. Aizliegtas vielas, tās metabolītu vai marķieru klātbūtne paraugā, kas ņemts no sportista ķermeņa;
 2. Sportists lietojis vai mēģinājis lietot aizliegtu vielu vai aizliegtu metodi;
 3. Izvairīšanās no paraugu vākšanas, atteikšanās ierasties vai neierašanās uz paraugu vākšanu;
 4. Informācijas nesniegšana par sportista atrašanās vietu;
 5. Falsifikācija vai falsifikācijas mēģinājums kādā no dopinga kontroles posmiem;
 6. Aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes glabāšana;
 7. Aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes izplatīšana vai izplatīšanas mēģinājums;
 8. Aizliegta vielas ievadīšana un ievadīšanas mēģinājums vai metodes lietošana vai lietošanas mēģinājums;
 9. Līdzdalība (mudināšana, atbalstīšana, plānošana, slēpšana vai cita veida tīša līdzdalība kāda antidopinga noteikuma pārkāpumā);
 10. Aizliegta biedrošanās
  • Sportistam vai citai personai (organizācijai vai struktūrai) ir jāpārliecinās, ka viņš profesionāli vai saistībā ar sportu nebiedrojas ar diskvalificētu personu.

Visi dokumenti ir pieejami Pasaules Antidopinga aģentūras (World Anti-Doping Agency, WADA) mājaslapā www.wada-ama.org, savukārt tulkojumus latviski pieejams Latvijas Antidopinga biroja mājaslapā https://antidopings.gov.lv/antidopings/normativie-akti-un-starptautiskie-dokumenti